برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی توسط کمیته کارگاه ناحیه دو فضای مجازی

🔵برگزاری کارگاه آموزشی توسط کمیته کارگاه ناحیه دو فضای مجازی

🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر مفاهیم

📑پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۶

🕡 ساعت ۲۰ & 21:30

📝 مفهوم ۶خدماتی
🎤:محمد

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ