به نـام خدای فراوانی❇️ کمیته کارگاه‌های ناحیه دو انجمن کم‌درآمدان گمنام ایران به درخواست فارسی‌زبانان‌اروپا برگزار می‌کند.

  • خانه
  • نوشته استاندارد
  • اطلاعیه‌ها
  • به نـام خدای فراوانی❇️ کمیته کارگاه‌های ناحیه دو انجمن کم‌درآمدان گمنام ایران به درخواست فارسی‌زبانان‌اروپا برگزار می‌کند.

🔰🔰🔰🔰🔰

به نـام خدای فراوانی

❇️ کمیته کارگاه‌های ناحیه دو انجمن کم‌درآمدان گمنام ایران به درخواست فارسی‌زبانان‌اروپا برگزار می‌کند.

💠 برگـزاری کـارگـاه با موضوع:

اهمیت سنت‌ها در ua

🗓 دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۵
۶ November 2023

⏰ سـاعت ۸:۳۰ الی ۱۰ به وقت ایران

⏰ سـاعت ۶ الی ۷:۳۰ به وقت اروپا

🟢 گرداننـدگان:

🙋‍♂️ مجید

🙋‍♂️ احمد

🆔https://join.freeconferencecall.com/uaua20

💚 منتظر حضور گرمتـان هستیم 💚

https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ