به نـام خدای فراوانی❇️ کمیته کارگاه‌های ناحیه دو انجمن کم‌درآمدان گمنام ایران به درخواست گـروه ۸am برگزار می‌کند.

🔰🔰🔰🔰🔰

به نـام خدای فراوانی

❇️ کمیته کارگاه‌های ناحیه دو انجمن کم‌درآمدان گمنام ایران به درخواست گـروه ۸am برگزار می‌کند.

💠 برگـزاری کـارگـاه با موضوع:
راهنما و رهجو در ua

🗓 صبح جمعـه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲

⏰ از سـاعت ۸ الی ۹:۳۰

🟢 گرداننـدگان: محمد و کمیته کارگاه‌ها

تجربه دهنده گان:

🙋‍♂️ احمد

🙋‍♂️ محمد

خوش‌آمدگو: نادر

🆔https://join.freeconferencecall.com/8am

💚 منتظر حضور گرمتـان هستیم 💚

https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ