به نـام خـالق فـراوانی❇️ کمیته کارگاه‌های ناحیه دو انجمن کم‌درآمدان گمنام ایران به درخواست گـروه طلوع خورشید برگزار می‌کند

🔰🔰🔰🔰🔰🔰
به نـام خـالق فـراوانی

❇️ کمیته کارگاه‌های ناحیه دو انجمن کم‌درآمدان گمنام ایران به درخواست گـروه طلوع خورشید برگزار می‌کند.

💠 برگـزاری کـارگـاه با موضوع:

✅ نشانه ۱۲ ، ابزار ۱۲ ✅

🗓 صبح یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۸

⏰ ۶ الی ۷:۳۰ صبح

🟢 گرداننـدگان:

🙋‍♀ سوسن

🙋‍♂ مهرزاد

🏆🎖🏆🎖🏆🎖🏆

https://join.freeconferencecall.com/ua6morning

💚 منتظر حضور گرمتـان هستیم 💚

https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ