کارگاه به درخواست گروه فقط برای امروز

*🔵کمیته کارگاه های ناحیه دو فضای مجازی به درخواست گروه فقط برای امروز برگزار میکند*

*📑سه شنبه ۱۴۰۱٫۵/۱۸*
*🕒: ۱۵&۱۶:۳۰*

*📝برگه های اهداف*
*🎤:مجید*

*لطفا اطلاع رسانی شود🙏*
https://join.freeconferencecall.com/ua.15
لینک تنها کانال رسمی جهت درخواست و اعزام و آموزش سخنران به تمام نواحی
https://chat.whatsapp.com/F2xczlM8DjTKvl68NJgaJG
لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو:منابع آموزشس و کارگاههای ریکورد شده
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ