*🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی به درخواست گروه ۸ صبح برگزار میکند*

🗓 جمعه: ۱۴۰۱/۹/۱۱
🕗۸ الی ۹:۳۰

🌺موضوع:ماکت یار عملکرد
🎤: مسلم & سید رضا

لینک حضور در جلسه👇
https://join.freeconferencecall.com/8am

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ