کمیته کارگاههای ناحیه دو انجمن کم درآمدان گمنام به درخواست گروه امید گلبهار برگزار میکند

برگزاری کارگاه با موضوع:
سهم من در انجمن چیست ؟
زمان :شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
ساعت ۲۰:۰۰الی ۲۱:۳۰
سخنرانان :مهرزاد امیرعباس
آیدی جلسه:۱۴۶۸

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ