کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی به درخواست گروه چهارمحال و بختیاری برگزار میکند

🗓 یکشنبه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

ساعت: ۶:۳۰ & 8 صبح

موضوع:
امنیت جلسه و نحوه ارتباط با تازه واردین

🎤: هادی & آرزو

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک حضور در جلسه👇
https://join.freeconferencecall.com/uacharmahal38

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ