کمیته کارگاه ناحیه دو به درخواست گروه بانو۲ برگزار میکند

کمیته کارگاه ناحیه دو به درخواست گروه بانو۲ برگزار میکند🤝
جلسه بسته بانوان⛔

کارگاه با موضوع:
احساس رضایت از زندگی زمانی اتفاق می افتد که علاوه بر جبران خسارت چیزی به زندگی افزوده باشیم 🙂

مورخ: جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
🕦ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰ ظهر

🎤: فاطمه.د & مسی
فرمت جلسه: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت در جلسه بسته بانوان⛔
https://join.freeconferencecall.com/banoua2
لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ