درباره سایت
این وب سایت مربوط به ناحیه دو (فضای مجازی) انجمن کم درآمدان گمنام است. محتوای ارائه شده در این وب سایت، برگرفته از وب سایت رسمی انجمن کم درآمدان گمنام و یا نشریات ترجمه شده توسط کمیته ترجمه انجمن کم درآمدان گمنام می باشد و مواردی که خارج از نشریات و یا محتوای وب سایت رسمی انجمن در این سایت درج شده، با علامت مشخص در پایین صفحه مشخص شده است.

آدرس وب سایت رسمی انجمن کم درآمدان: www.underearnersanonymous.org

آدرس وب سایت رسمی انجمن کم درآمدان گمنام ایران: www.ua-iran.ir


چاپ   ایمیل