سوالات متداول تازه واردان
اگر شما یک تازه وارد هستید ممکن است این سوالات ذهن شما را مشغول کند
کم درآمدی چیست؟

کم‌درآمدی چیزهای زیادی را شامل می‌شود و فقط درباره پول نیست. کم‌درآمدی به معنای ناکامی در دستیابی و یا کمتر از حد بودن است، صرف‌نظر از اینکه درآمدمان چقدر است. به معنای ناتوانی در بیان و ارائه توانایی‌ها و شایستگی‌هایمان است. نتایج مشهود آن ناتوانی در برآورده کردن نیازهای حال و نیازهای آینده ماست.

کم‌درآمدی ما می‌تواند نتیجه عوامل زیادی همچون ابراز نکردن استعدادهایمان باشد. می‌تواند نتیجۀ در حاشیه زندگی کردن به دلیل نداشتن پول کافی، خرج کردن بخش اعظم پولی که داریم، اجتناب از ریسک‌های سالمی که می‌تواند زندگی ما را به‌پیش براند و ما را برای آینده آماده کند. کم‌درآمدی به معنای زندگی نکردن همه قابلیت‌هایمان است؛ به معنای دنبال نکردن رؤیاها و اهدافمان و به معنای رها کردن خودمان است.


چاپ   ایمیل