برگزاری کارگاه آموزشی توسط کمیته کارگاه ناحیه دو فضای مجازی

کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر مفاهیم

📑پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

🕚 ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰

📝 مفهوم ۹خدماتی
🎤:فرید

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ