برگزاری کارگاه آموزشی توسط کمیته کارگاه ناحیه دو فضای مجازی

🔵برگزاری کارگاه آموزشی توسط کمیته کارگاه ناحیه دو فضای مجازی

🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر مفاهیم

📑جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۲۱

🕚 ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

📝 مفهوم ۷خدماتی
🎤:مصطفی م & فراز

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekarghe2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ