برگزاری کارگاه خارجی توسط کمیته کارگاه ناحیه دو فضای مجازی

🌏برگزاری کارگاه خارجی توسط کمیته کارگاه ناحیه دو فضای مجازی🤝

🔗کارگاه آموزشی پمفلت فراتر از ۹ رقم

📑 یکشنبه ۲۸ اسفند ماه
۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۹ march 2023

🕡 ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت ایران

📝 پمفلتهای فراتر از ۹ رقم
👈:چرا به این جلسات می آییم؟
👈:برخی از تجربیات ما

🎤: جرج George
مترجم: مهدیه .ت

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ