سال نو مبارک 💙کمیته کارگاههای ناحیه ۲با همکاری شورا منطقه برگزار میکند .

سال نو مبارک 💙
کمیته کارگاههای ناحیه ۲با همکاری شورا منطقه برگزار میکند .
گردانندگان
مجید و محمد
جمعه ۱۴۰۲/۰۱/۱۱
ساعت ۸تا۹:۳۰صبح
کارگاه آموزشی با موضوع: مفهوم پیام uaبرای من ؟

*☘️منتظر حضور سبز تان هستیم*
*لینک مستقیم*

https://join.freeconferencecall.com/8am

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ