کارگاه آموزشی متمرکز بر سنت‌ها

🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی برگزار میکند

🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر سنتها

📑پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۷ ⌛۲۰ & ۲۱:۳۰

📝 سنت سوم
🎤:ساحل & فاطمه د & ایرج
فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2
لینک تنها کانال رسمی کمیته کارگاه: آموزش ، درخواست و اعزام سخنران به تمام نواحی چند گانه
https://chat.whatsapp.com/F2xczlM8DjTKvl68NJgaJG
لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ