کارگاه آموزشی

*🔵:کمیته کارگاه ناحیه دو فضای مجازی یوای تقدیم میکند*

*🗓️: سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۹*
*🕒:۱۵ & 16:30*

*کارگاه آموزشی:*
*📝:نحوه گردانندگی و اصول جلسات اداری*
*اختیارت و مدیریت زمان،*
*بررسی روشهای جذب اعضا و خدمتگزاران به جلسات اداری*

*🎤:احمد & محسن*
فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ