کارگاه آموزشی

*🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی کارگاه آموزشی برگزار میکند*

*📑پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱* *⌛۲۰ & ۲۱:۳۰*

*📝بخش دوم کارگاه فروش با آرامش*

١..موضوع دوشنبه: مذاکره و بستن معاملات‌
🎤..شقایق

٢..موضوع سه شنبه:
پیگیری فروش،مدیریت مشتریها/حسابها و حفظ مسیرهایمان
🎤..شیدا

٣..موضوع چهارشنبه:ما در طی ۱۰ دقیقه از کسانیکه واجد شرایط هستند،برای نهایی کردن و بستن فروش میپرسیم
🎤..توران

*🎤:شقایق&شیدا&توران*

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ