کارگاه آموزشی

*🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی کارگاه آموزشی برگزار میکند*

*📑پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۴* *⌛۲۰ & ۲۱:۳۰*

*📝بخش اول کارگاه فروش با آرامش*

١..معرفی پمفلت و جلسات

٢..موضوع شنبه:
ما در مورد مشترى یابى و تولیدسرنخ مشارکت مى کنیم.

٣..موضوع یکشنبه:
ما در مورد تنظیم قرار ملاقات و حاضر شدن در آنها مشارکت میکنیم.
*🎤:مسعود&افشین&مجید*

🔗بخش دوم کارگاه: (قسمت مربوط به روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه)
در هفته بعد برگزار می‌شود.

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2
لینک تنها کانال رسمی کمیته کارگاه: آموزش ، درخواست و اعزام سخنران به تمام نواحی
https://chat.whatsapp.com/F2xczlM8DjTKvl68NJgaJG
لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ