کارگاه مشترک کمیته کارگاه‌ ناحیه دو و کمیته کارگاه‌ شورا منطقه ایران

*🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی با همکاری شورای منطقه ایران برگزار میکند*

🔗کارگاه آموزشی دوره ای ماهیانه متمرکز بر مفاهیم
جلسه اول
*تاریخ: شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹*
*🕗: ۲۰ & ۲۱:۳۰*

*📝:مفهوم یک خدماتی و ارتباط آن با سنت و قدم یک*
مسئولیت نهایی و اختیارات کامل خدمات جهانی UA همواره در وجدان جمعی کل اعضای ماست .
*🎤: محسن / فرید*

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2
لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ