*🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی به درخواست گروه فارسی زبانان ایران و اروپا برگزار میکند*

پنجشنبه: ۱۴۰۱/۸/۲۶
۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
موضوع:مقاومت در برابر تغییر
🎤:فاطمه د & جواد
فرمت: سخنرانی و مشارکت
https://join.freeconferencecall.com/uaua20

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ