کمیته کارگاه ناحیه دو به درخواست گروه بانو برگزار میکند
جلسه بسته بانوان

کارگاه با موضوع:
معجزات زندگی در قدم ۳ ؛ تولدی دیگر

مورخ: شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۸
مریم.م & فهیمه
فرمت جلسه: سخنرانی و مشارکت

https://join.freeconferencecall.com/banoua

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ