🔵کمیته کارگاه ناحیه دو به درخواست گروه بانو۲ برگزار میکند🤝
جلسه بسته بانوان⛔
کارگاه با موضوع:
نحوه اصولی نوشتن تراز رنجش

مورخ: جمعه ۱۴۰۱/۹/۱۱
🕦ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰ ظهر

🎤: راحیل & سودا
فرمت جلسه: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت در جلسه بسته بانوان⛔
https://join.freeconferencecall.com/banoua2
لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ