*🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی به درخواست گروه امید گلبهار برگزار میکند*

شنبه: ۱۴۰۱/۸/۲۱
۲۰ & 21:30
موضوع: چشم انداز
🎤:علی & منصوره
فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

https://join.freeconferencecall.com/1468

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ