**کمیته کارگاه‌های ناحیه دو* (فضای مجازی) انجمن کم‌درآمدان UA ایرانبه درخواست *گروه فقط بـرای امروز* برگزار می‌کند.

💠 **کمیته کارگاه‌های ناحیه دو* (فضای مجازی) انجمن کم‌درآمدان UA ایران
به درخواست *گروه فقط بـرای امروز* برگزار می‌کند.

🗓 *روز یک‌شنبه ۱۴۰۲/۴/۲۵*

⏰ *ساعت ۱۵ الی ۱۶/۳۰*

🟢 کارگاه با موضوع:

*چگونه با مشارکتم که حامل تجربه، نیرو و امید باشد می‌توانم امنیت جلسه را برقرار کنم و ارتباط مؤثر با تازه‌وارد داشته باشم.*

👥 گردانندگان کارگاه:

✅ *مهرزاد . محمود*

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

🆔 https://join.freeconferencecall.com/ua.15

❇️ سپاس بابت حضور گرمتان 🙏

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ