کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی به درخواست گروه سحرخیزان برگزار میکند

🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی به درخواست گروه سحرخیزان برگزار میکند.

🗓 دوشنبه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
ساعت: ۶ & ۷:۳۰ صبح

موضوع:سنتها
🎤: اردشیر & سوسن

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک حضور در جلسه👇
https://join.freeconferencecall.com/6am
لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ