کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی به درخواست گروه چهارمحال و بختیاری برگزار میکند

🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی به درخواست گروه چهارمحال و بختیاری برگزار میکند*

🗓 یکشنبه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
ساعت: ۶:۳۰ & 8 صبح

موضوع:حوزه ها
🎤:معصومه & مهشید & مهرداد

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک حضور در جلسه👇
https://join.freeconferencecall.com/uacharmahal38

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ