کمیته کارگاه ناحیه دو انجمن کم درآمدان گمنام به درخواست گروه چهارمحال و بختیاری برگزار میکند

برگزاری کارگاه با موضوع اهداف
زمان یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
ساعت ۶:۳۰الی ۸:۰۰
سخنرانان :فرود هادی
آیدی جلسه:uacharmahal38

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ