کمیته کارگاه ناحیه دو انجمن کم درآمدان گمنام به درخواست گروه طلوع خورشید برگزار میکند

برگزاری کارگاه با موضوعات :
نشانه ۶(ازدست دادن زمان )
ابزار ۶(اهداف)
زمان: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱صبح‌ از ساعت ۶الی ۷:۳۰
سخنرانان :حکمت مهرزاد
لینک جلسه:
https://join.freeconferencecall.com/ua6morning

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ