کمیته کارگاه ناحیه دو انجمن کم درآمدان گمنام به درخواست گروه بازاریابی معنوی برگزار میکند

برگزاری کارگاه با موضوع
نشانه ها و بهبودی در بازاریابی
زمان :یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ساعت ۱۹الی ۲۰:۳۰
سخنرانان:وحید محمد
لینک جلسه:
https://join.freeconferencecall.com/bazarua

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ