کمیته کارگاه ناحیه دو انجمن کم درآمدان گمنام به درخواست گروه ۸صبح برگزار میکند

برگزاری کارگاه با موضوع:
پکیج تازه وارد
زمان:جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
سخنرانان:امین فرزانه
لینک مستقیم:
https://join.freeconferencecall.com/8am

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ