کمیته کارگاه ناحیه دو انجمن کم درآمدان گمنام به درخواست گروه فارسی زبانان ایران و اروپا برگزار میکند

برگزاری کارگاه با موضوع:
آیا اعضا می‌توانند نسبت به گرفتن راهنما ؛رهجو و
یارعملکردی از جنس مخالف خود اقدام کنند ؟
زمان: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
ساعت ۸:۳۰الی ۱۰:۰۰صبح به وقت ایران
ساعت ۶:۰۰ الی ۷:۳۰صبح به وقت اروپا
سخنرانان: امیرعباس محمود
لینک مستقیم:
https://join.freeconferencecall.com/uaua20

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ