کمیته کارگاه ناحیه دو انجمن کم درآمدان گمنام برگزار میکند

🔵برگزاری کارگاه آموزشی توسط کمیته کارگاه ناحیه دو فضای مجازی

🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر مفاهیم

📑پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۴

🕚 ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰

📝 مفهوم ۸خدماتی
🎤:مهدی

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ