کمیته کارگاه ناحیه دو برگزار میکند

موضوع :کارگاه آموزشی نحوه ارتباط بین راهنما و رهجو بایدها و نبایدها
سخنرانان: مهدی ; مریم.م
فرمت جلسه: سخنرانی
;مورخ: جمعه ۱۴۰۱/۵/۲۱
https://join.freeconferencecall.com/komitehkargahnaye2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ