کمیته کارگاه ناحیه دو به درخواست گروه طلوع خورشید برگزار میکند

🔵کمیته کارگاه ناحیه دو به درخواست گروه طلوع خورشید برگزار میکند🤝

کارگاه با موضوع: نشانه ۵ & ابزار ۵
تلاش زیاد ،خستگی & خدمت

مورخ: یک شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷
🕦ساعت ۶ & 7:30 صبح

🎤: رحمان & آرزو
فرمت جلسه: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت در جلسه
https://join.freeconferencecall.com/ua6morning

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ