کمیته کارگاه ناحیه دو به درخواست گروه ۸ صبح برگزار میکند

کمیته کارگاه ناحیه دو به درخواست گروه ۸ صبح برگزار میکند🤝

کارگاه با موضوع: تاثیر ابزارها در بهبودی

مورخ: جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
🕦ساعت ۸ & ۹:۳۰ صبح

🎤: حبیب

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ