کمیته کارگاه ناحیه دو به درخواست گروه فقط برای امروز برگزار میکند

🔵کمیته کارگاه ناحیه دو به درخواست گروه فقط برای امروز برگزار میکند🤝

کارگاه با موضوع: اهمیت تازه وارد و نحوه برخورد و جذب تازه واردین

مورخ: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۹
🕦ساعت ۱۵ & ۱۶:۳۰

🎤: معصومه & احمد
فرمت جلسه: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت در جلسه
https://join.freeconferencecall.com/ua.15

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ