🔵برگزاری کارگاه آموزشی توسط کمیته کارگاه ناحیه دو فضای مجازی🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر مفاهیم 📑

🔵برگزاری کارگاه آموزشی توسط کمیته کارگاه ناحیه دو فضای مجازی

🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر مفاهیم

📑جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۲۱

🕚 ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

📝 مفهوم ۷خدماتی
🎤:مصطفی م & فراز

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ