:🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی برگزار میکند.🤝🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر سنتها

🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی برگزار میکند.🤝

🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر سنتها

📑شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۶
🕔۱۴ & 15:30

📝 سنت دهم

🎤:یادگار

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ