🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی به درخواست گروه سحرخیزان برگزار میکند.

🔵کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی به درخواست گروه سحرخیزان برگزار میکند.

🗓 دوشنبه: ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

ساعت: ۶ & ۷:۳۰ صبح

موضوع:اهمیت و نحوه موثر خدمت

🎤: سخنرانها: مصطفی م& روزبه

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک حضور در جلسه👇
https://join.freeconferencecall.com/6am

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ