آدرس جلسات کم درآمدان گمنام UA
جلسات انجمن کم درآمدان گمنام (یو ای) بصورت حضوری در اکثر شهرهای ایران و همچنین بصورت مجازی در فضای اینترنت برگزار می شود. در این صفحه می توانید به آدرس جلسات ناحیه دو (فضای مجازی) انجمن یو ای دسترسی داشته باشید. این جلسات اکثرا در بستر فری کنفرانس برگزار می شود. برای دانلود و آموزش اپلیکیشن فری کنفرانس به بخش آموزش سایت مراجعه فرمایید.

تقویم جلسات اینترنتی

فهرست گروه هایی که بر اساس اصول و طبق سنت ها در ناحیه دو (فضای مجازی) فعال هستند

گروه سحرخیزان

 • هر روز صبح ساعت 6 تا 7:30
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه بهبودی آقایان

 • شنبه، دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه ها 7 صبح
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه کارکرد قدم کلیولند

 • شنبه ها 6الی 8 صبح مختص بانوان
 • یکشنبه ها و سه شنبه ها 6 تا 8 صبح کارکرد قدم
 • دوشنبه 6تا8صبح جلسه بهبودی
 • دوشنبه ها 8 تا 10 شب کارکرد سنت
 • چهارشنبه ها 6 تا 8 صبح کارکرد قدم
 • چهارشنبه ها 19 تا 21 پنل پرسش و پاسخ
 • پنجشنبه ها 6 تا 8 صبح کارکرد قدم
 • جمعه اول هر ماه ساعت 6 تا 8 کارگاه آموزش
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه سنندج

 • دوشنبه ها و جمعه ها 19 الی 20:30
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه بازاریابی معنوی

 • هر شب ساعت 19 تا 20:30‏
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

کارکرد گروهی ابزارها

 • یکشنبه و سه شنبه : آموزش ابزارها
 • دوشنبه و چهارشنبه : مشارکت اعضا
 • ساعت 18 تا 19:30
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

جلسه امید و کامیابی

 • هر شب ساعت 21 تا 22:30
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه فریاد فراوانی

 • هر شب ساعت 20:30 تا 22
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

تازه واردان

 • دوشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 14:30 تا 16
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه 8صبح

 • هر روز ساعت 8 تا 9:30 صبح
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه امید گلبهار

 • شنبه تا پنجشنبه 20 الی 21:30
 • جمعه ها 10 تا 11:30
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

ایران 8 شب

 • از شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 شب
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه آذربایجان

 • شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 18 الی 19:30
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه فقط برای امروز

 • روز های فرد ساعت 15 الی 16:30
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه فروش با آرامش

 • شنبه تا چهارشنبه 7 تا 8 صبح
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه معامله گری و سرمایه گذاری در یو ای

 • شنبه ها 18 تا 19:30
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه نگرش نو یزد

 • روز های فرد ساعت 18 الی 19:30
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه طلوع خورشید

 • هر روز صبح ساعت 6 تا 7:30
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه فراوانی و کامیابی گرگان

 • یکشنبه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه اهداف

 • هر روز ساعت 16 تا 17
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه تعهد

 • هر روز صبح ساعت 8 تا 9:30
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

اقدام عمل جمعه ها

 • جمعه ها ساعت 19:30 تا 21
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه فارسی زبانان ایران و اروپا

 • هر روز صبح به وقت ایران8:30 الی 10:00
 • به وقت اروپا 6 الی 7:30
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه قلعه گنج

 • هرشب ساعت 21:15 الی 22:45
 • محل برگزاری: فری کنفرانس

گروه بانو

 • مختص بانوان
 • هرروز ساعت 10 تا 11:30 صبح
 • محل برگزاری: فری کنفرانس
چنانچه در اطلاعات این صفحه مشکلی احساس می کنید لطفا از طریق چت سایت (سمت راست پایین سایت) با اطلاع رسانی درمیان بگذارید

چاپ   ایمیل