اطلاعیه شورای منطقه انجمن کم درآمدان گمنام ایران

سلام ، شورای منطقه ایران نیاز به پنج نفر خدمتگزار دارد.

۱. کمیته نشریات
۲.رابط بین الملل
۳.علل بدل رابط بین الملل
۴.اطلاع رسانی
۵.مرزبندی

زمان جمعه۱۴۰۲/۳/۱۹
درفضای مجازی با آیدی
https://joinfreeconferencecall.com/uair

و به صورت حضوری در جلسه شورا منطقه ایران در استان اصفهان در ساعت ۸ الی ۲۱ انتخابات ساعت ۱۰تا ساعت ۱۵ برگزار می‌شود
شرایط و وظایف خدمتگزار رجوع شود به اساسنامه

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ