اطلاعیه کمیته ترجمه انجمن کم درآمدان گمنام

باسلام ودعا

کمیته ترجمهuaایران در راستای ارائه خدمات نیازبه خدمتگذارانی که توانایی وتمایل برای ترجمه متون بهبودی دارند
لطفا در ایتا پیام بگذارید تادرگروه ترجمه اضافه گردید
باسپاس مهرزاد
کمیته ترجمه۰۹۱۳۹۳۵۱۲۷۷

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ