برگزاری کارگاه آموزشی به درخواست ناحیه دو فضای مجازی وبا همکاری شورای منطقه ایران

🔵برگزاری کارگاه آموزشی توسط کمیته کارگاه ناحیه دو فضای مجازی

🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر مفاهیم

📑پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

🕚 ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰

📝 مفهوم ۱۲ خدماتی
🎤:فاطمه .د

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ