به نـام خـدای فـراوانی❇️ کمیته کارگاه‌های ناحیه دو انجمن کم‌درآمدان گمنام ایران به درخواست گـروه ۸am برگزار می‌کند.

🔰🔰🔰🔰🔰

به نـام خـدای فـراوانی

❇️ کمیته کارگاه‌های ناحیه دو انجمن کم‌درآمدان گمنام ایران به درخواست گـروه ۸am برگزار می‌کند.

💠 برگـزاری کـارگـاه با موضوع:

آیا با کمک برنامه یو ای میتوان با کسب درآمد بالا در سطح A زندگی کرد چگونه این امر امکان پذیر است..؟

🗓 صبح جمعـه ۱۴۰۲/۰۶/۱۰

⏰ از سـاعت ۸ الی ۹:۳۰

🟢 گرداننـدگان: خانم نصرت و کمیته کارگاه‌ها

🙋🏻‍♀️ خانم نسیم

🙋‍♂️ آقای مجید

خوش‌آمدگو :خانم لیلا

🆔https://join.freeconferencecall.com/8am

💚 منتظر حضور گرمتـان هستیم 💚

https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ