کارگاه آموزشی کمیته کارگاه ناحیه دو و کمیته کارگاه‌ شورا منطقه ایران

📼کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر سنتها کمیته کارگاه ناحیه۲ با همکاری کمیته کارگاه شورای منطقه ایران
ریکورد شده توسط کمیته کارگاه ناحیه ۲📼
موضوع:سنت دوم
سخنرانان: داوود یادگار
فرمت جلسه: سخنرانی و پرسش و پاسخ
;مورخ: دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۳۱

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ