🌍برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی توسط کمیته کارگاه ناحیه دو فضای مجازی

🔗کارگاه آموزشی دوره ای متمرکز بر مفاهیم

📑سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

🕡 ساعت ۱۸:۳۰ & 20

📝 مفهوم ۵خدماتی

🎤:جسیکا
مترجم: علی

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت درجلسه :
https://join.freeconferencecall.com/komitehekargahe2

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ