کمیته کارگاه شورای منطقه ایران به درخواست ناحیه دو فضای مجازی برگزار میکند

🟠کمیته کارگاه شورای منطقه ایران به درخواست ناحیه دو فضای مجازی برگزار میکند.

کارگاه با موضوع:
تاثیر انتخاب آگاهانه خدمتگزار در ارتقاء انجمن

مورخ : پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۴
ساعت : ۲۰ & 21:30

اهداف کارگاه:
آگاه سازی نمایندگان گروه ها و رابطین نواحی
از اهمیت رای شان در ساختار کل انجمن
و تاثیر آگاهانه انتخاب کردن خدمتگزاران ساختار در انجمن
بررسی راههای افزایش آگاهی خود نسبت به انتخاب خدمتگزار و دلایل اهمیت آن

🎤: حسین
سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت در جلسه:👇

https://join.freeconferencecall.com/wshuair
لینک کانال تلگرام کمیته کارگاه شورای منطقه
انجمن کم درامدآن
جهت دسترسی به منابع آموزشی و کارگاههای ریکورد شده برگزار شده در کمیته کارگاه شورای منطقه انجمن کم درامدان ایران:👇
https://t.me/ua_workshop

” لطفا اطلاع رسانی کنید سپاسگزاریم”🙏

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ