کمیته کارگاه ناحیه دوفضای مجازی به درخواست گروه امید گلبهار برگزار میکند.

🗓 سه شنبه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
ساعت: ۲۰ & ۲۱:۳۰ صبح

موضوع:
خدمت صادقانه ، بهبودی ، رشد و تغییر
🎤: فرحناز & احمد

فرمت: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک حضور در جلسه 👇

https://join.freeconferencecall.com/1468

لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ