🔵کمیته کارگاه ناحیه دو به درخواست گروه معجزه یوای برگزار میکند

🔵کمیته کارگاه ناحیه دو به درخواست گروه معجزه یوای برگزار میکند🤝

موضوع : چرا به یوای آمده ام؟

مورخ: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
🕦ساعت ۱۴:۳۰ & ۱۶

🎤: زین العابدین & احمد
فرمت جلسه: سخنرانی و پرسش و پاسخ

لینک شرکت در جلسه
https://join.freeconferencecall.com/tvua
لینک تلگرام کمیته کارگاه ناحیه دو جهت دسترسی به منابع آموزشی انجمن کم درآمدان
https://t.me/uakomitehkargahi2

پیام بگذارید

سوالی دارید؟
دریافت پاسخ